http://www.mindbrainchildactivity.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 โปรแกรม Mind Brain

การทดสอบของศูนย์

 บทความน่าสนใจ

 ให้คำปรึกษาปัญหาเด็ก

 ภาพสถานที่

 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กเชียงใหม่

งานวิจัยที่น่าสนใจ

สมาธิสั้น (ADHD) vs (SPD)

พัฒนาการเด็ก Developmental

การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองของเด็ก SI

หนังสือแนะนำ

22 เหตุผลที่ทำไมเด็กถึงนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ไม่ได้

บุตรของท่านมีปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาเกิดจากความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก

เคล็ดลับสำหรับเด็กที่มีปัญหาการบูรณาการระบบประสาทความรู้สึก (Sensory Processing Disorder) ไม่ให้วุ่นวายในฤดูการท่องเที่ยว

เมื่อปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

เด็กติดแม่ งอแง ร้องไห้ ไม่ยอมไปโรงเรียน อาจเป็นสัญญาณของปัญหาความเครียด หรือปัญหาภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety)

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Child)

เด็กคลอดก่อนกำหนด และเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Children)

The Vestibular Sense/ระบบรักษาสมดุลการทรงตัว

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกพื้นฐานในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

The Tactile Sense; ระบบการรับสัมผัส

The Proprioceptive Sense ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

ปัญหาพฤติกรรม (Behavior problems) ที่พบร่วมกับการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่บกพร่อง (SID)

ปัญหาในการบูรณาการณ์ประสาทความรู้สึกพื้นฐานของเด็กที่ควรรู้

ภาวะหลีกหนีการสัมผัส TD

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

ทักษะการเขียน : Handwritting

Special Education

สินค้า

 Siren Whistle

สถิติ

เปิดเว็บ03/08/2010
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม978,236
เปิดเพจ1,192,711

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

Sensory Integration and Sensory Integration Dysfunction

การบูรณาการประสาทความรู้สึกของเด็ก

 และความบกพร่องในการบูรณาการประสาทความรู้สึก

 

การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมอง (Sensory Integration) คือ กระบวนการของระบบประสาทในการจัดการกับข้อมูลความรู้สึกที่ได้รับจากร่างกาย และสิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา เพื่อใช้ในการดำรงชีวิต กระบวนการนี้เกิดขึ้นในระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) ที่ซึ่งประกอบไปด้วย เซลล์ประสาท (Neuron) จำนวนมหาศาล ประสาทไขสันหลัง และสมอง

 

หน้าที่ในการทำงานของระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) คือการประมวลผลข้อมูลความรู้สึกต่างๆ ที่ได้รับมา โดย 80 เปอร์เซ็นต์ ของระบบประสาทนั้นทำงานเกี่ยวกับการประมวลผล หรือจัดการกับข้อมูลความรู้สึก ซึ่งหมายความว่าสมองของคนเรานั้นก็คือเครื่องจักรกลในการประมวลผลความรู้สึก

 

โดยปกติทั่วไปเราทุกคนจะความสามารถในการจัดการกับตนเอง (Self-regulation) ซึ่งก็คือความสามารถในการควบคุมระดับความตื่นตัวของอารมณ์ ร่างกาย และจิตใจในการตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นทางความรู้สึก

 

โดยที่ระบบการรับความรู้สึกสมดุลการทรงตัว (Vestibular) การรับสัมผัส (Tactile) และระบบการรับความรู้สึกจากเอ็น ข้อต่อและกล้ามเนื้อ (Proprioceptive) จะเป็นระบบการรับความรู้สึกที่เป็นพื้นฐานของพัฒนาการภาวะสุขภาพของเด็ก

 

ความบกพร่องในการบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration Dysfunction) ของเด็กก็คือความบกพร่องในการประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากระบบการรับความรู้สึก ซึ่งบางแห่งอาจเรียกชื่อต่างกันไป เช่น Sensory Integration Disorder หรือ Sensory Integrative Disorder

 

ความบกพร่องในการบูรณาการประสาทความรู้สึก (Sensory Integration Dysfunction) นั้นเกิดจากการที่ระบบประสาทส่วนกลางไม่สามารถประมวลผลข้อมูลความรู้สึกที่รับเข้ามาได้ดีพอ ทำให้สมองไม่สามารถวิเคราะห์ จัดการและเชื่อมโยงข้อมูลความรู้สึกที่ได้รับมา ส่งผลให้เด็กไม่สามารถตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นเร้านั้นได้อย่างถูกต้อง และมีเป้าหมาย ทำให้ส่งผลถึงพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก

 

การทำงานสมองและพฤติกรรมนั้นมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด ซึ่งเด็กที่มีปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึกจะมีความยากลำบากในการเรียนรู้ และจัดการกับพฤติกรรมของตนเอง ทำให้พัฒนาการการเรียนรู้เป็นไปอย่างไม่เป็นระบบระเบียบ ทำให้มักพบปัญหาพฤติกรรมร่วมด้วย

 

ปัญหาในการจัดการกับตนเอง (Self-regulation problems) นั้นเกิดจากการที่เด็กไม่สามารถเพิ่มหรือลดความตื่นตัวของตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view