http://www.mindbrainchildactivity.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 โปรแกรม Mind Brain

การทดสอบของศูนย์

 บทความน่าสนใจ

 ให้คำปรึกษาปัญหาเด็ก

 ภาพสถานที่

 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กเชียงใหม่

งานวิจัยที่น่าสนใจ

สมาธิสั้น (ADHD) vs (SPD)

พัฒนาการเด็ก Developmental

การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองของเด็ก SI

หนังสือแนะนำ

22 เหตุผลที่ทำไมเด็กถึงนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ไม่ได้

บุตรของท่านมีปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาเกิดจากความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก

เคล็ดลับสำหรับเด็กที่มีปัญหาการบูรณาการระบบประสาทความรู้สึก (Sensory Processing Disorder) ไม่ให้วุ่นวายในฤดูการท่องเที่ยว

เมื่อปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

เด็กติดแม่ งอแง ร้องไห้ ไม่ยอมไปโรงเรียน อาจเป็นสัญญาณของปัญหาความเครียด หรือปัญหาภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety)

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Child)

เด็กคลอดก่อนกำหนด และเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Children)

The Vestibular Sense/ระบบรักษาสมดุลการทรงตัว

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกพื้นฐานในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

The Tactile Sense; ระบบการรับสัมผัส

The Proprioceptive Sense ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

ปัญหาพฤติกรรม (Behavior problems) ที่พบร่วมกับการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่บกพร่อง (SID)

ปัญหาในการบูรณาการณ์ประสาทความรู้สึกพื้นฐานของเด็กที่ควรรู้

ภาวะหลีกหนีการสัมผัส TD

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

ทักษะการเขียน : Handwritting

Special Education

สินค้า

 Siren Whistle

สถิติ

เปิดเว็บ03/08/2010
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม968,031
เปิดเพจ1,180,799

สัญญานปัญหาของสมองส่วนบริหารจัดการ (EFs) ในเด็ก

สัญญานปัญหาของสมองส่วนบริหารจัดการ (EFs) ในเด็ก

“สมองส่วนบริหารจัดการ (EFs) คือ ความสามารถของสมองส่วนหน้า (Prefrontal cortex) ที่ทำหน้าที่ควบคุมความคิด อารมณ์ พฤติกรรม ซึ่งช่วยให้เด็กสามารถพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำกิจกรรมที่มีเป้าหมายในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น การวางแผน การจัดการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา การปรับตัว และการตระหนักถึงอารมร์ตนเอง”

สัญญานปัญหาของสมองส่วนบริหารจัดการในแต่ละด้าน

ด้านความจำระยะสั้น (Working memory): คือ ความสามารถในการจำข้อมูลขณะทำงานที่มีความซับซ้อน หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • มีความสับสนเมื่อได้รับข้อมูลที่มากเกินไป
 • อาจขาดความต่อเนื่องในงานที่ตนเองกำลังทำอยู่
 • มีความยากลำบากในการติดตามบทเรียนในชั้นเรียน
 • มีความยากลำบากในการตั้งใจและจดจ่อในระยะเวลาที่เหมาะสม
 • มีความยากลำบากมากในการแก้ปัญหาในใจ (เช่น คิดเลขในใจ)
 • มีปัญหาการอ่านจับใจความ หรือการสรุปเนื้อหา
 • มีความยากลำบากในการทำตามคำสั่งขั้นตอน

 

ด้านการคิดยับยั้ง (Inhibition): คือ ความสามารถในการหยุดพฤติกรรมหนึ่งๆ ของตนเองในเวลาที่เหมาะสม ทั้งในด้านการกระทำและความคิด หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • มีความยากลำบากในการรอ
 • รบกวน และขัดขวางกิจกรรมกลุ่ม
 • สัมผัสสิ่งของหรือผู้คน
 • ไม่ใส่ใจ ทำงานผิดพลาด
 • อยู่ไม่นิ่ง
 • ตอบสนองแบบอัตโนมัติ โดยไม่คิดไตร่ตรอง
 • จมกับปัญหา ไม่สามารถหยุด ไตร่ตรอง หาวิธีการใหม่
 • พูดเยอะ พูดไม่หยุด
 • ตีความผิดความหมาย

 

ด้านการคิดยืดหยุ่น (Flexibility): คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนจากสถานการณ์หนึ่งไปอีกสถานการณ์ได้อย่างอิสระ และสามารถคิดยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • มีความยากลำบากในการเปลี่ยนแปลง
 • มีความยากลำบากในการเริ่มงานใหม่ก่อนที่จะงานแรกจะเสร็จสมบูรณ์
 • มีความยากลำบากเมื่อมีการเปลี่ยนรูปแบบ (เช่น การแก้ปัญหาการบวกและลบในหน้าเดียวกัน)
 • แสดงพฤติกรรมที่เอาจริงเอาจังมากเกินไป
 • ไม่มีความยืดหยุ่น
 • มีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาและข้อขัดแย้ง

 

ด้านสมาธิต่อเนื่อง (Sustain attention): คือ ความสามารถในการคงสมาธิ แม้จะมีสิ่งหันเหความสนใจ, มีความเมื่อยล้า, หรือความเบื่อหน่าย หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • วอกแวกง่าย
 • ทำงานขาดความต่อเนื่อง
 • หลงลืม
 • เหม่อ/ฝันกลางวัน
 • ขาดความใส่ใจ ทำงานผิดพลาด
 • มีความยากลำบากในการทำตามคำสั่งขั้นตอน
 • มีความยากลำบากในการทำงานที่ได้รับมอบหมาย
 • พฤติกรรมหลบเลี่ยงการทำงาน (เช่น คุยกับเพื่อนที่นั่งข้างๆ, เล่นกับสิ่งของใต้โต๊ะ)

 

ด้านการจัดการ/การวางแผน/การเริ่มต้น (Organization/Planning/Initiating): คือ ความสามารถในการกำหนดลำดับงาน การเล่น และการจัดเก็บข้อมูล, ความสามารถในการจัดการสิ่งที่จำเป็นสำหรับงานในปัจจุบันขณะและอนาคต, ความสามารถในการเริ่มต้นงานหรือกิจกรรม และสร้างแนวคิด ตอบสนอง และมีกลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • อาจลืมการบ้าน/อุปกรณ์
 • ไม่สามารถจัดเตรียม และหาอุปกรณ์ หรือมีโต๊ะทำงาน/พื้นที่ทำงานรก
 • มีความยากลำบากในการทำงานให้เสร็จทันเวลา (เช่น อาจประเมินเวลาทำงานผิด)
 • มีความยากลำบากในการจัดการและแสดงแนวคิดในรูปแบบการพูด และ/หรือการเขียน
 • ทำงานลวกๆ ไม่ตั้งใจ
 • มีความยากลำบากในการตอบคำถามปลายเปิด
 • มีความยากลำบากในการตัดสินใจ
 • มีความยากลำบากในการเริ่มงานด้วยตนเอง
 • มีความยากลำบากในการสร้างแนวคิด ตอบสนอง และแก้ไขปัญหา
 • มีความยากลำบากในการแก้ไขปัญหาหลายลำดับขั้นตอน

 

ด้านการควบคุมอารมณ์ (Emotional control): คือ ความสามารถในการปรับเปลี่ยนการตอบสนองทางอารมณ์ โดยนำความคิดที่มีเหตุผลมารองรับความรู้สึก หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • ปฏิกิริยาทางอารมณ์ไม่ตรงกับสถานการณ์ (เช่น เหตุการณ์เล็ก ๆ ก็กระตุ้นทำให้เกิดการตอบสนองทางอารมณ์ที่สูงได้)
 • อาจหัวเราะจนเกินไปหรือร้องไห้ง่ายกับสิ่งกระตุ้นเพียงเล็กน้อย
 • อาระวาดหรือระเบิดออกมา
 • อารมณ์เสียง่าย/ อ่อนไหวมากเกินไป
 • แสดงพฤติกรรมก้าวร้าว
 • เข้มงวด / ขาดความยืดหยุ่นทางความคิด
 • มีความอดทนต่อความหงุดหงิด/คับข้องใจได้น้อย
 • ขาดวุฒิภาวะทางสังคม
 • ไม่รับรู้เกี่ยวกับความคิด และ/หรือ ความรู้สึกของผู้อื่น

 

ด้านการตรวจสอบตนเอง (Self-monitoring): คือ ความสามารถในการตรวจสอบประสิทธิภาพของตนเอง เทียบกับมาตรฐานที่ต้องการ หรือที่ได้รับความคาดหวัง หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • ไม่ใส่ใจ ทำงานผิดพลาด
 • ทำงานรีบร้อน
 • ไม่แสดงความภาคภูมิใจในงานของตนเอง
 • มีความยากลำบากในการตรวจสอบงาน/การทบทวนซ้ำ
 • ทำงานไม่เรียบร้อย
 • ทำโดยไม่คิดไตร่ตรอง
 • ไม่รับรู้ถึงการกระทำและผลกระทบต่อผู้อื่น
 • มีความยากลำบากในการบริหารจัดการเวลา
 • ขาดทักษะการปฏิบัติ
 • ขาดความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น
 • มีความยากลำบากในการทำงานให้เสร็จ

 

ด้านการให้เหตุผลเชิงนามธรรม/การสร้างความคิดรวบยอด/การตัดสินใจที่ดี (Abstract Reasoning/Concept Formation/Saliency Determination): คือ ความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยง, สังเคราะห์ และ จัดหมวดหมู่ข้อมูล หากเด็กมีปัญหาอาจแสดงพฤติกรรมดังต่อไปนี้

 • มีความยากลำบากกับมุมมองความคิด
 • มีความยากลำบากกับการแก้ไขปัญหาเชิงสังคม
 • อาจถามคำถามเดิมซ้ำๆ
 • ยึดติดกับรูปธรรม หรือตัวอักษรมากเกินไป (Is a concrete, literal learner)
 • มีความยากลำบากในการทำความเข้าใจสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น, ได้ยิน หรือสัมผัสได้
 • มีความยากลำบากในการเรียงลำดับ/จัดการข้อมูล
 • มีความยากลำบากกับแนวคิดเชิงนามธรรม
 • มีความยากลำบากในการอ่านจับใจความ
 • มีปัญหาในการสรุปข้อมูล
 • จดจ่อมากเกินไปกับรายละเอียดจนไม่เห็นภาพรวม
 • มีปัญหาในการคิดเชิงอนุมาน
 • ติดขัดในงานที่ไม่มีโครงสร้างที่ชัดเจน หรือเมื่อไม่ได้รับคำสั่งที่เพียงพอ (การเขียนเรื่องราว)

 

***แปลและเรียบเรียงบทความจาก www.jerichoschools.org โดย Mind Brain & Body มิถุนายน 2564

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view