http://www.mindbrainchildactivity.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 โปรแกรม Mind Brain

การทดสอบของศูนย์

 บทความน่าสนใจ

 ให้คำปรึกษาปัญหาเด็ก

 ภาพสถานที่

 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กเชียงใหม่

งานวิจัยที่น่าสนใจ

สมาธิสั้น (ADHD) vs (SPD)

พัฒนาการเด็ก Developmental

การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองของเด็ก SI

หนังสือแนะนำ

22 เหตุผลที่ทำไมเด็กถึงนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ไม่ได้

บุตรของท่านมีปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาเกิดจากความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก

เคล็ดลับสำหรับเด็กที่มีปัญหาการบูรณาการระบบประสาทความรู้สึก (Sensory Processing Disorder) ไม่ให้วุ่นวายในฤดูการท่องเที่ยว

เมื่อปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

เด็กติดแม่ งอแง ร้องไห้ ไม่ยอมไปโรงเรียน อาจเป็นสัญญาณของปัญหาความเครียด หรือปัญหาภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety)

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Child)

เด็กคลอดก่อนกำหนด และเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Children)

The Vestibular Sense/ระบบรักษาสมดุลการทรงตัว

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกพื้นฐานในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

The Tactile Sense; ระบบการรับสัมผัส

The Proprioceptive Sense ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

ปัญหาพฤติกรรม (Behavior problems) ที่พบร่วมกับการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่บกพร่อง (SID)

ปัญหาในการบูรณาการณ์ประสาทความรู้สึกพื้นฐานของเด็กที่ควรรู้

ภาวะหลีกหนีการสัมผัส TD

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

ทักษะการเขียน : Handwritting

Special Education

สินค้า

 Siren Whistle

สถิติ

เปิดเว็บ03/08/2010
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม978,246
เปิดเพจ1,192,721

เด็กที่มีความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล

What You Should Know About Slow Processing Speed

สิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเด็กที่มีความล่าช้าในการประมวลผลการทำงาน

ลองจินตนาการภาพชีวิตที่คุณมีความสับสนกับตัวเลขหรือตัวหนังสือที่เคยอ่านได้ทั่วไป หรือเมื่อคุณได้รับการมอบหมายงานให้ทำ แต่ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่งทำให้คุณไม่สามารถทำงานต่อเนื่องจนสำเร็จได้ และทุกคนที่อยู่รอบตัวคุณก็ดูจะไม่ค่อยมีความอดทนรอคอยคุณ ปฏิกิริยาเหล่านี้ทำให้คุณรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมที่ทำให้คุณรู้สึกสับสน, วิตกกังวล และถูกกดดัน

ตอนนี้ลองนึกภาพว่าคุณอายุเพียง 6 ขวบและประสบกับสถานการณ์ข้างต้นและไม่เข้าใจว่าจะอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าอย่างไร ในฐานะพ่อแม่ ครู และผู้ให้คำปรึกษา เรามีความสำคัญในการช่วยให้เด็กลดความสับสนเหล่านี้โดยการสังเกตและการรายงานความสับสนต่างๆ เหล่านี้ที่ซ่อนอยู่เป็นความยากลำบากในการเรียนรู้ (learning difficulties) แต่โชคดีที่ความยากลำบากในการเรียนรู้มักจะปัจจัยที่พบบ่อยสามประการ ได้แก่ พัฒนาการในการมองภาพล่าช้า (Visual Development Delays), ความวิตกกังวล (Anxiety), และความล่าช้าในการประมวลผลการทำงาน (Slow Processing Speed)


Vision Delays, Slow Processing Speed and Anxiety: พัฒนาการในการมองภาพล่าช้า, ความล่าช้าในการประมวลผล, และความวิตกกังวล

ลูกของคุณใช้เวลานานสองชั่วโมงในการทำการบ้านคณิตศาสตร์หรือการอ่าน ในขณะที่เด็กคนอื่นใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีใช่หรือไม่? เขาทำข้อสอบได้ไม่ค่อยดีแม้ว่าเขาจะรู้เนื้อหาใช่หรือไม่? เขามักจะ “ปวดท้อง” เวลาพยายามทำงานที่โรงเรียนใช่หรือไม่? เขามีความยากลำบากในการทำงานตามคำสั่งหลายขั้นตอนให้สำเร็จภายในเวลาใช่หรือไม่? มีหลายสาเหตุที่อาจเป็นไปได้สำหรับปัญหาเหล่านี้ แต่ความล่าช้าในการแปลผลภาพ (visual delay) หรือความล่าช้าในการประมวลผลการทำงาน (slow processing speed) อาจเป็นรากฐานของสาเหตุเหล่านี้


What is Processing Speed: ความเร็วในการประมวลผลการทำงานคืออะไร

 • ความเร็วในการประมวลผลคือระยะเวลาทั้งหมดที่คุณรับข้อมูล, ประมวลผล และสร้างรูปแบบของการตอบสนอง ข้อมูลเหล่านี้อาจเป็นภาพ (visual), ในรูปแบบของตัวอักษร, ตัวเลข หรือสิ่งที่แสดงให้เห็นต่างๆ หรือข้อมูลอาจเป็นเสียง (auditory) เช่น ภาษาพูด หรือเสียงที่คุ้นเคยต่างๆ  
 • การมีความล่าช้าในการประมวลผลอาจวัดได้จากความเร็วที่เด็กสามารถนำเข้าและใช้ข้อมูล ซึ่งไม่มีผลเกี่ยวกับความฉลาดของเด็ก มันทำให้เด็กที่มีปัญหาความเร็วในการประมวลผลให้เวลาในการทำงานนานมากกว่าเด็กคนอื่นๆ ทั้งที่เกี่ยวข้องกับงานที่โรงเรียนและในชีวิตประจำวัน
 • ถ้าคุณให้คำสั่งที่มีหลายขั้นตอนแก่เด็กที่มีความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูลเด็กเหล่านี้อาจทำตามทุกขั้นตอนไม่ได้ และมักจะทำงานได้ไม่ต่อเนื่อง การมีความล่าช้าในการประมวลผลทำให้ยากต่อการย่อยข้อมูลทั้งหมดได้เร็วพอที่จะทำให้เสร็จตามขั้นตอน
 • เด็กที่มีความล่าช้าในการประมวลผลอาจเห็นตัวอักษรที่ประกอบเป็นคำได้ถูกต้อง แต่พวกเขาอาจไม่สามารถสะกดออกมาได้โดยทันที ไม่ใช่ว่าเด็กอ่านไม่ได้ แต่เพียงแค่เด็กคนอื่นที่อายุเท่าๆ กันประมวลผลได้เร็วและอัตโนมัติแต่พวกเขากลับต้องใช้เวลาที่นานและใช้ความพยายามที่มากกว่าเท่านั้นเอง
 • ความล่าช้าในการประมวลผลส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ในทุกช่วงวัย อาจทำให้เด็กเล็กมีความยากในการเรียนรู้พื้นฐานการอ่าน, การเขียน และ การนับ เด็กโตแสดงปัญหาความเร็วในการประมวลผลข้อมูลโดยการที่ไม่สามารถในการทำงานได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ


Signs of Slow Processing Speed: สัญญาณของความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูล

ความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูลอาจส่งผลกระทบขณะเด็กอยู่ในห้องเรียน ที่บ้าน และระหว่างทำกิจกรรมกีฬาต่างๆ เด็กอาจแสดงความยากลำบากซ้ำๆ ในการ

 • ทำแบบทดสอบให้เสร็จในเวลาที่กำหนด
 • ทำการบ้านให้เสร็จในเวลาที่เหมาะสม
 • การฟังหรือการจดบันทีกขณะครูกำลังพูด
 • การอ่านและการจดบันทึก
 • การคิดคณิตศาสตร์อย่างง่ายในใจ
 • การทำโจทย์คณิตศาสตร์หลายขั้นตอนให้สำเร็จในเวลาที่กำหนด
 • การทำงานเขียนที่ต้องการรายละเอียดและการคิดที่ซับซ้อน
 • การคงบทสนธนาอย่างต่อเนื่อง

ผู้ปกครองและครูอาจสังเกตเห็นว่าเด็ก:

 • ถูกกดดันได้ง่ายจากการได้รับข้อมูลที่มากเกินไปในครั้งเดียว
 • ต้องการเวลานานในการตัดสินใจ หรือให้คำตอบ
 • ต้องอ่านซ้ำมากกว่าหนึ่งครั้งเพื่อทำความเข้าใจ
 • มีความยากลำบากในการทำงานหลายขั้นตอน

 

Signs of Anxiety: สัญญานของภาวะวิตกกังวล

                  ความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับเราทุกคน แต่สำหรับเด็กบางคนอาจเป็นผลและถูกกระตุ้นจากความล่าช้าในการประมวลผลการทำงาน (Slow processing speed) และความล่าช้าในการแปลผลภาพ (visual delay) ในวัยผู้ใหญ่เมื่อรู้สึกกังวลเราจะหยุดชะงัก (Freeze) ซึ่งในห้วงเวลานั้นเราไม่ได้ประมวลผลข้อมูลเร็วเท่าที่ควรจะเป็น เราอาจใช้เวลานานมากกว่าในการตอบสนอง, ตัดสินใจ หรือคิดมากเกินไปกว่าสถานการณ์ที่เป็นอยู่

            ในเด็ก, ความวิตกกังวลนี้อาจทำให้ความเร็วในการประมวลผลข้อมูลล่าช้า แต่ความล่าช้าในการประมวลผลก็สามารถทำให้รู้สึกวิตกกังวลได้ด้วยเช่นกัน ทั้งสองสิ่งนี้กระตุ้นซี่งกันและกัน แต่ให้พิจารณาว่าสิ่งไหนเกิดขึ้นก่อนจะเป็นกุญแจสำคัญในการค้นหาต้นตอบของปัญหาความยากลำบากในการเรียนรู้ (learning difficulty)

ลองนึกภาพเด็กทำแบบทดสอบในชั้นเรียน นักเรียนหญิงคนหนึ่งเห็นเพื่อนร่วมชั้นของเธอเปลี่ยนจากข้อหนึ่งไปทำอีกข้ออย่างรวดเร็ว ในขณะที่เธอตามอยู่ข้างหลัง เหตุการณ์นี้อาจสร้างความวิตกกังวลอย่างมากในช่วงเวลานั้น หรือแม้แต่อาจทำให้เธอรู้สึกวิตกกังวลก่อนการทดสอบครั้งต่อไป แต่ยิ่งเธอกังวลมากเท่าไหร่การประมวลผลของเธอก็จะช้าลงเท่านั้น และสุดท้ายจบลงด้วยการที่เธอไม่ผ่านการทดสอบแม้ว่าเธอจะรู้เนื้อหาก็ตาม

วงจรนี้อาจทำให้ยากที่จะบอกว่าความวิตกกังวลหยุดลงตรงไหนและความล้าช้าในการประมวลผลจึงเริ่มขึ้น สิ่งไหนเกิดจากสิ่งไหน นอกจากนี้ยังมีคำถามว่าอะไรเป็นตัวผลักดันทั้งสอง ความล่าช้าในการแปลผลภาพ (visual delay), ปัญหาด้านสมาธิ หรือความยากลำบากในเรียนรู้ (learning difficulty)


 Signs of Visual Delays: สัญญาณของความล่าช้าในการแปลผลภาพ

ความล่าช้าในการพัฒนาการมองเห็นสามารถซ่อนรูปตัวเองในปัญหาสมาธิ, ความวิตกกังวล และความล่าช้าในการประมวลผลการทำงาน และท่ามกลางความล่าช้าทางด้านการเรียนรู้อื่นๆ อีกมากมาย สัญญานความล่าช้าในการแปรผลภาพสามารถแสดงให้เห็นเป็นความยากลำบากในทักษะการมองเห็นและเคลื่อนไหว (visual-motor skills) เช่นการใช้กรรไกร การติดกาว การคัดลอกตัวอักษร หรือตัวเลขไม่ถูกต้อง หรือไม่สามารถแยกความแตกต่างระหว่างตัวอักษร หรือรูปทรงที่คล้ายกันได้ รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ดูเหมือนเป็นความล่าช้าในการเรียนรู้


The Importance of Recognizing Slow Processing Speed in Children: ความสำคัญของการตระหนักถึงความล่าช้าในการประมวลผลของเด็ก

ความล่าช้าในการประมวลผล ไม่ได้เป็นปัญหาการเรียนรู้หรือปัญหาสมาธิด้วยตัวมันเอง แต่มันอาจมีส่วนทำให้เกิดปัญหาด้านการเรียนรู้ และด้านสมาธิ เช่นความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ด้านการอ่าน (dyslexia), ภาวะสมาธิสั้น (ADHD), ความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้ด้านการคิดคำนวณ (dyscalculia) ความวิตกกังวลเรื้อรัง (chronic anxiety) หรือปัญหาการประมวลผลทางด้านการได้ยิน (auditory processing disorder) นอกจากนี้ยังสามารถส่งผลต่อทักษะการคิด (functioning thinking skills) ที่ช่วยให้เด็กสามารถวางแผน กำหนดเป้าหมาย ตอบสนองต่อปัญหา และมีความแน่วแน่ยืนหยัด เด็กที่ความล่าช้าในการประมวลผลข้อมูลอาจมีปัญหาในการเริ่มต้นงานที่ได้รับมอบหมาย สนใจจดจ่อ และประเมินว่าตนเองทำได้ดีเพียงใด

สิ่งสำคัญที่จะต้องคำนึงคือ:

 • เด็กที่มีความล่าช้าในการประมวลผลข้อมักรู้สึกวิตกกังวล
 • ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขความรู้สึกเหล่านี้สามารถพัฒนาเป็นภาวะวิตกกังวลเรื้อรัง (chronic anxiety disorder)
 • ความล่าช้าในการประมวลผลไม่ใช่ภาวะสมาธิสั้น หรือภาวะความบกร่องทางด้านการเรียนรู้ แต่สามารถกระตุ้นความบกพร่องเหล่านี้ได้
 • ความช่าช้าในการประมวลผลภาพ (Visual delays) อาจแสดงให้เห็นเป็นสิ่งแรกของอาการความล่าช้าในการประมวลผล, ปัญหาสมาธิ หรือความวิตกกังวลซ้ำๆ

 

Key Steps to Diagnosing Visual Delays or Slow Processing Speed

ขั้นตอนสำคัญในการวินิจฉัยการล่าช้าทางการมองเห็นหรือความล่าช้าในการประมวลผล

หากคุณสงสัยว่าบุตรหลานของคุณกำลังมีปัญหากับความล่าช้าในการประมวลผล, ขั้นตอนแรกคือการพูดคุยกับครูของบุตรหลานของคุณเกี่ยวกับข้อสังเกตและข้อกังวลของคุณ และดูว่าครูสังเกตเห็นปัญหาเดียวกัน หรืออาจเป็นเรื่องที่คุณไม่ได้สังเกตเห็นที่บ้าน

ขั้นตอนต่อไป ตรวจสายตากับนักทัศนมาตรศาสตร์พัฒนาการ (Developmental Optometrist) ซึ่งจะมองหาความล่าช้าของพัฒนาการในการมองภาพของบุตรหลานของคุณ .... การตรวจสายตาเป็นเรื่องปกติมากขึ้นเนื่องจากตอนนี้เด็กใช้จอภาพและแท็บเล็ตเป็นเวลานาน การตรวจจะรวมการทดสอบจำนวนหนึ่งที่ไม่รวมอยู่ในการตรวจมาตรฐานโปรแกรมการบำบัดการมองเห็น (Vision therapy) อาจเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อแก้ไขความล่าช้าเหล่านี้ และแก้ไขปัญหาความวิตกกังวลและความเร็วในการประมวลผลของการมองเห็น จากนั้นหากทัศนมาตรศาสตร์พัฒนาการ สงสัยว่ามีปัญหาอื่น ๆ ที่รบกวนความสามารถในการเรียนรู้ของบุตรหลานของคุณ เด็กอาจได้รับการส่งต่อไปประเมินกับนักวิชาชีพอื่นๆ เพื่อพิจารณาว่าจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือประเภทใดบ้าง

การตระหนักถึงการรับรู้เข้าใจ และการกระเชื่อมโยงระหว่างความล่าช้าในการแปลผลภาพ (Visual delays)  ความวิตกกังวล (anxiety) และความล่าช้าในการประมวลผลการทำงาน (Slow Processing Speed) เป็นสิ่งสำคัญในการช่วยเหลือบุตรหลานของคุณ การแสดงความเห็นอกเห็นใจเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้พวกเขารับรู้และจัดการกับความวิตกกังวลได้  การให้กำลังใจกับพวกเขาจะทำให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่คนเดียวและมีคุณอยู่เพื่อสนับสนุนพวกเขา

 

***แปลและเรียบเรียงบทความจาก colemanvisioncenter.com โดย Mind Brain & Body พฤษภาคม 2564

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view