http://www.mindbrainchildactivity.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 โปรแกรม Mind Brain

การทดสอบของศูนย์

 บทความน่าสนใจ

 ให้คำปรึกษาปัญหาเด็ก

 ภาพสถานที่

 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กเชียงใหม่

งานวิจัยที่น่าสนใจ

สมาธิสั้น (ADHD) vs (SPD)

พัฒนาการเด็ก Developmental

การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองของเด็ก SI

หนังสือแนะนำ

22 เหตุผลที่ทำไมเด็กถึงนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ไม่ได้

บุตรของท่านมีปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาเกิดจากความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก

เคล็ดลับสำหรับเด็กที่มีปัญหาการบูรณาการระบบประสาทความรู้สึก (Sensory Processing Disorder) ไม่ให้วุ่นวายในฤดูการท่องเที่ยว

เมื่อปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

เด็กติดแม่ งอแง ร้องไห้ ไม่ยอมไปโรงเรียน อาจเป็นสัญญาณของปัญหาความเครียด หรือปัญหาภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety)

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Child)

เด็กคลอดก่อนกำหนด และเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Children)

The Vestibular Sense/ระบบรักษาสมดุลการทรงตัว

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกพื้นฐานในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

The Tactile Sense; ระบบการรับสัมผัส

The Proprioceptive Sense ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

ปัญหาพฤติกรรม (Behavior problems) ที่พบร่วมกับการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่บกพร่อง (SID)

ปัญหาในการบูรณาการณ์ประสาทความรู้สึกพื้นฐานของเด็กที่ควรรู้

ภาวะหลีกหนีการสัมผัส TD

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

ทักษะการเขียน : Handwritting

Special Education

สินค้า

 Siren Whistle

สถิติ

เปิดเว็บ03/08/2010
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม978,242
เปิดเพจ1,192,717

การพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

การพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กแต่ละช่วงวัย

การพัฒนาทักษะสังคมของเด็กเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับการตอบสนองต่อสิ่งต่างๆ ในทุกด้านของชีวิต คือการผสมผสานทักษะย่อยต่างๆ ที่จำเป็นต่อการอยู่ร่วมกันเป็นสังคม ซึ่งรวมถึงการแสดงออกในทางที่เหมาะสม การสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสนใจความรู้สึกของผู้อื่น และความสามารถในการแสดงออกถึงความต้องการของตนเอง ทั้งหมดนี้ล้วนแล้วเป็นส่วนสำคัญของทักษะทางสังคม การช่วยให้เด็กพัฒนาทักษะทางสังคมที่จำเป็นนั้นต้องใช้กลยุทธ์ให้เหมาะสมกับแต่ละช่วงพัฒนาการของเด็ก

การกระตุ้นทักษะทางสังคมสำหรับทารกแรกเกิดถึง 1 ปี

การแสดงออกถึงทักษะสังคมในเด็กวัยนี้จะเห็นได้จากการยิ้ม และส่งเสียงอ้อแอ้โต้ตอบ ในขั้นนี้เด็กจะสนใจเฉพาะความต้องการหรือความปรารถนาของตนเอง

 • ให้พูดกับเด็กขณะที่กำลังร้องให้ หรือส่งเสียง ตอบสนองกับเด็กด้วยน้ำเสียงที่ปกติ จะเป็นการส่งเสริมให้เด็กทารกพยายามที่จะสื่อสารกับเรามากขึ้น
 • ส่งเสริมให้ทารกสนใจพิจารณาสังเกตผู้อื่น โดยการตอบสนองเมื่อเด็กร้องให้ หรือมีความต้องการ นั่นเป็นการสอนให้ทารกรับรู้ความต้องการของผู้อื่น
 • ให้ความสนใจ ความรัก และการหอม การอุ้มกอดทารกเป็นสิ่งสำคัญสำหรับพัฒนาการทางสังคม เป็นพื้นฐานความต้องการของขั้นพัฒนาการนี้ และไม่ควรสับสนว่าจะเป็นการโอ๋เอาใจเด็กที่มากเกินไป
 • ให้ทำท่าสงบเมื่ออยู่กับทารก เด็กทารกที่ร้องให้ตลอดทั้งคืนอาจทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด แต่อย่างไรก็ตามควรหายใจเข้าลึกๆ แล้วสงบตัวเองก่อนที่จะอุ้มเด็กขึ้นมา จะเป็นตัวอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบในสิ่งแวดล้อมทางสังคม

 

การกระตุ้นทักษะทางสังคมสำหรับเด็ก 1 ถึง 3 ปี

ช่วยให้เด็กวัยเตาะแตะเรียนรู้ในการให้ความเคารพบุคคล หรือสิ่งที่เป็นของคนอื่น ในวัยนี้เด็กเริ่มพูดได้บางคำ หรือเป็นประโยคง่ายๆ  ส่วนใหญ่เด็กจะพยายามแยกตัวไปเล่นอยู่คนเดียว และยังไม่เรียนรู้การแบ่งปันสิ่งของ หรือของเล่น

 • สร้างสภาวะแวดล้อมทางสังคม (social environment) ในบ้าน เชิญผู้ปกครองหรือเด็กคนอื่นมาที่บ้านเพื่อเปิดตัวให้เด็กทำความรู้จักกัน
 • สอนให้เด็กเรียนรู้กฎพื้นฐาน อาจเป็นการแบ่งปันของเล่น การใช้คำพูดบอกเวลาที่โมโห หรือเวลาแตะหรือสัมผัสผู้อื่น หรือสัตว์เลี้ยงให้สัมผัสเบาๆ
 • ให้รางวัลเสริมแรงเชิงบวก ชมเชย เวลาที่เด็กแสดงพฤติกรรมแบ่งปัน และอ่อนโยน

   

การช่วยเด็กก่อนวัยเรียนให้มีเพื่อนเพิ่มขึ้น วัย 3 ถึง 5 ปี

ช่วยให้เด็กวัยอนุบาลเพิ่มวงรอบของการมีสัมพันธ์กับเพื่อน  เด็กวัยนี้สามารถบอกความรู้สึกของตนเองออกมาเป็นคำพูดได้แล้วจึงควรส่งเสริมให้เด็กสร้างความสัมพันธ์ความเป็นเพื่อนกับเด็กคนอื่น

 

 • จัดให้มีเหตุการณ์ทางสังคมสำหรับเด็กเตรียมอนุบาล เพื่อเพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม เช่น การจัดงานเลี้ยงที่บ้าน เชื้อเชิญให้เด็กมาทำกิจกรรมร่วมกัน
 • สอนให้เด็กวัยเตรียมอนุบาลเรียนรู้ที่จะใช้คำพูดเมื่อโมโห แทนการต่อสู้ อธิบายถึงเหตุผล ชี้ให้เห็นว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไรเวลาถูกตี และกระตุ้นให้เด็กพูดขอโทษเวลาที่ทำให้คนอื่นเสียใจ
 • ส่งเสริมให้เด็กวัยเตรียมอนุบาลให้พูดบอกถึงความรู้สึกของตนเอง ถามว่ารู้สึกอย่างไรต่อคนอื่น และช่วยให้เด็กรู้คำที่ใช้บอกความรู้สึกของตนเอง

 

การพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กวัยเรียน 6 ถึง 9 ปี

การพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กวัยอนุบาล เมื่อเด็กเข้าสู่ระบบโรงเรียน จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์กับเด็กคนอื่น เช่น การแบ่งปันของเล่น การสื่อสารถึงความรู้สึก และความต้องการของตนเอง

 

 • การที่ผู้ใหญ่เป็นแบบอย่างพฤติกรรมที่ดี จะทำให้เด็กสังเกตและเรียนรู้พฤติกรรมนั้น การทักทายผู้อื่นอย่างอบอุ่น พูดคุยกับผู้อื่นอย่างให้ความเคารพ เมื่อเวลาเกิดความขัดแย้งจะทำให้เด็กเรียนรู้ที่จะทำในแบบเดียวกัน
 • ส่งเสริมให้เด็กมีทักษะในการแก้ปัญหาที่ดี เวลาที่มีความขัดแย้งกับเด็กคนอื่น เข้าไปถามถึงความรู้สึกของเด็ก ส่งเสริมให้เด็กแสดงออกถึงความรู้สึกของตนเองต่อเด็กคนอื่นเพื่อเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหา
 • สอนให้เด็กยินดีกับจุดแข็งและความแตกต่างของแต่ละบุคคล ให้โอกาสเด็กได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเอง และส่งเสริมสิ่งแวดล้อมที่เด็กได้แสดงออกถึงความสามารถของตนเองในทางที่เหมาะสม

 

แปลและเรียบเรียงบทความจาก www.wikihow.com/Develop-Social-Skills-in-Children

โดย Mind Brain & Body พฤศจิกายน 2555

view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view