http://www.mindbrainchildactivity.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

 โปรแกรม Mind Brain

การทดสอบของศูนย์

 บทความน่าสนใจ

 ให้คำปรึกษาปัญหาเด็ก

 ภาพสถานที่

 ศูนย์กระตุ้นพัฒนาการเด็กเชียงใหม่

งานวิจัยที่น่าสนใจ

สมาธิสั้น (ADHD) vs (SPD)

พัฒนาการเด็ก Developmental

การบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองของเด็ก SI

หนังสือแนะนำ

22 เหตุผลที่ทำไมเด็กถึงนั่งนิ่งๆ อยู่กับที่ไม่ได้

บุตรของท่านมีปัญหาพฤติกรรม หรือปัญหาเกิดจากความบกพร่องของการบูรณาการประสาทความรู้สึก

เคล็ดลับสำหรับเด็กที่มีปัญหาการบูรณาการระบบประสาทความรู้สึก (Sensory Processing Disorder) ไม่ให้วุ่นวายในฤดูการท่องเที่ยว

เมื่อปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึกสมองส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็ก

เด็กติดแม่ งอแง ร้องไห้ ไม่ยอมไปโรงเรียน อาจเป็นสัญญาณของปัญหาความเครียด หรือปัญหาภาวะวิตกกังวลต่อการแยกจาก (Separation Anxiety)

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกในเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Child)

เด็กคลอดก่อนกำหนด และเด็กอัจฉริยะ ปัญญาเลิศ (Gifted Children)

The Vestibular Sense/ระบบรักษาสมดุลการทรงตัว

ปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึกพื้นฐานในเด็กที่คลอดก่อนกำหนด

The Tactile Sense; ระบบการรับสัมผัส

The Proprioceptive Sense ระบบกล้ามเนื้อ เอ็น และข้อต่อ

ปัญหาพฤติกรรม (Behavior problems) ที่พบร่วมกับการบูรณาการประสาทความรู้สึกที่บกพร่อง (SID)

ปัญหาในการบูรณาการณ์ประสาทความรู้สึกพื้นฐานของเด็กที่ควรรู้

ภาวะหลีกหนีการสัมผัส TD

Sensory Integration & Sensory Integration dysfunction

ทักษะการเขียน : Handwritting

Special Education

สินค้า

 Siren Whistle

สถิติ

เปิดเว็บ03/08/2010
อัพเดท10/11/2023
ผู้เข้าชม978,249
เปิดเพจ1,192,724

หนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำ

หนังสือแนะนำให้อ่านจาก Mind Brain & Body

Sensory Secrets: How to Jump-Start Learning in Children

By Catherine Chemin Schneider

รายละเอียดหนังสือ

Sensory Secrets เป็นหนังสือที่กล่าวถึงแรงผลักดันให้ที่บ้านเห็นความสำคัญของการใช้ข้อมูลจากประสาทสัมผัสทุก sense เพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในการเจริญเติบโต เรียนรู้ ตัดสินใจ และการติดต่อสื่อสาร หนังสือเล่มนี้เป็นแนวทางในการส่งเสริมการเรียนรู้การประสบความสำเร็จ และพฤติกรรมเชิงบวก ในบุคคลทุกๆ วัย Sensory Secrets เหมาะสำหรับผู้ปกครองเด็กวัยก่อนเรียน ครูโรงเรียนอนุบาล และครูระดับประถมศึกษา ครูหรือผู้ปกครองที่สอนลูกที่บ้านแบบ home school และผู้ที่สนใจทำความเข้าใจเกี่ยวกับ ประสาทวิทยาให้มากขึ้น และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้ให้แก่เด็ก Sensory Secrets เขียนด้วยภาษาที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่าง แนวคิด และวิธีการ ทักษะพื้นฐานรวมถึงเป็นเครื่องมือที่จะช่วยครูและผู้ปกครองในการส่งเสริมการเรียนรู้ที่จำเป็นสำหรับเด็ก
Raising a Sensory Smart Child: The Definitive Handbook for Helping Your Child with Sensory Processing Issues

By Lindsey Biel   รายละเอียดหนังสือ

สำหรับเด็กที่มีความยากลำบากในการจัดการกับข้อมูลความรู้สึก ซึ่งเด็กเหล่านี้จะยากในการพยายามจัดการกับกระบวนการรับความรู้สึกและยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เช่น การหลีกเลี่ยงหรือแสวงหาการรับสัมผัส เสียงต่างๆ และการมองเห็น หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์สำหรับเด็ก sensory processing disorder ที่ส่งผลกระทบต่อพัฒนาการ ปัญหาช่วงความสนใจ กลุ่มเด็กออทิสติกสเปรกตัม และเด็กทั่วไป โดยผู้ที่เขียนหนังสือคือ กุมารแพทย์ นักกิจกรรมบำบัด และผู้ปกครอง โดยปรับปรุงและอัปเดตจาก Raising a Sensory Smart Child 


Answers to Questions Teachers Ask about Sensory Integration

Forms, Checklists, and Practical Tools for Teachers and Parents  By Jane Koomar

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยวิธีการต่างๆ ตามหลักการบูรณาการประสาทความรู้สึก Sensory Integration โดย Carol Kranowitz, M.A. (ผู้เขียนหนังสือที่ขายดีติดอันดับ The Out-of-Sync Child)และนักกิจกรรมบำบัดผู้มีความเชี่ยวชาญ Stacey Szklut, MS OTR/L และ DR. Lynn Blazer Martin, PH.D, OTR ที่ช่วยกันสร้างแบบประเมิน และเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับครูและผู้ปกครองที่ดูแลเด็กที่มีความเฉพาะของการบูรณาการประสาทความรู้สึกsensory integration challenges

ทฤษฎีการบูรณาการประสาทความรู้สึก Sensory Integration เป็นสิ่งที่ควรศึกษาทำความเข้าใจ เพราะประมาณ 20% ของเด็กนักเรียนในอเมริกาได้รับผลกระทบจากพัฒนาการบูรณาการประสาทความรู้สึก ซึ่งส่วนใหญ่ครูมักขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการกับเด็กที่มีความยากลำบากกับสิ่งกระตุ้นต่างๆ  ทำให้ผู้เขียนได้แนะนำวิธีการในการพัฒนาการเรียนรู้สำหรับเด็กกลุ่มนี้

เนื้อหาของหนังสือจะเกี่ยวกับความยากลำบากในการจัดการกับข้อมูลความรู้สึกนั้นมีผลกระทบต่อการเรียนรู้อย่างไร และวิธีการพัฒนากลยุทธ์ในการช่วยเหลือ รวมถึงคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาการเรียนและทักษะสังคมสำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน ซึ่งเหมาะสำหรับเด็กวัยเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย


The Out-of-Sync Child

รายละเอียดหนังสือ  ฉบับปรับปรุงใหม่ล่าสุดและอัพเดต

หนังสือ The Out-of-Sync Child ได้ปฏิวัติแนวคิดเกี่ยวกับเด็กที่มีปัญหา Sensory Processing Disorder ซึ่งส่วนใหญ่มักจะพบการวินิจฉัยผิดเกี่ยวกับการทำงานของระบบประสาทส่วนกลางในการจัดการกับข้อมูลที่ได้รับจากระบบความรู้สึก โดยหนังสือเล่มนี้เป็นฉบับปรับปรุงโดยการเพิ่มข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเกี่ยวกับความบกพร่องของระบบการมองเห็นและการได้ยิน การพัฒนาทักษะการควบคุมกล้ามเนื้อ เด็กที่มีภาวะขาดสารอาหารและเลือกทาน เด็กสมาธิสั้น ออทิสติก รวมถึงเด็กที่มีความบกพร่องด้านอื่นๆ

 เกี่ยวกับผู้เขียน

Carol Kranowitz, ศึกษาปริญญาโทด้านการศึกษาและพัฒนาการมนุษย์ และมีประสบการณ์เป็นครูสอนเด็กวัยอนุบาลมาเป็นเวลามากกว่า 25 ปี เขาได้พัฒนาโปรแกรมที่เป็นนวัตกรรมใหม่เข้ามาคัดกรองเด็กที่มีปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึก Sensory Processing Disorder และได้เขียนบทความเกี่ยวกับเด็กกลุ่มนี้อยู่เป็นประจำ
The-Out-of-Sync Child Has Fun

รายละเอียดหนังสือ

ฉบับใหม่ปรับปรุงนี้มีเนื้อหาสอดคล้องกับหนังสือ The Out-of-Sync Child โดยได้เพิ่มกิจกรรมใหม่ๆ สำหรับผู้ปกครองเด็ก Sensory Processing Disorder สามารถทำเองที่บ้านได้ รวมถึงเนื้อหาได้ปรับกิจกรรมให้ใช้ได้กับเด็ก Asperger's, Autism

เกี่ยวกับผู้เขียน

Carol Kranowitz, M.A. เป็นนักเขียนระดับแนวหน้าในเรื่องการเลี้ยงดูเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ซึ่ง Carol มีประสบการณ์เป็นครูสอนดนตรี การเต้น และการแสดงละครมามากกว่า 20 ปี และเป็นผู้เขียนหนังสือ The Out-of-Sync Child ซึ่ง The New York Times ให้การยกย่องว่าเป็นคัมภีร์ไบเบิล  ("the parents' bible to Sensory Processing Disorder.") สำหรับเด็กที่มีปัญหาการบูรณาการประสาทความรู้สึก

Growing an In-Sync Child

 รายละเอียดหนังสือ

 กล่าวถึงหลักการ (Approach) แนวใหม่และทันสมัยที่ใช้อธิบายความสำคัญของพัฒนาการการเคลื่อนไหว (Motor Development) ในเด็กทุกๆ ช่วงอายุ

โดยผู้เขียนได้รวบรวมความรู้จากผู้ที่ประสบความสำเร็จในการทำงานร่วมกับเด็กที่หลากหลายGrowing an In-Sync Child ประกอบด้วยเครื่องมือสำหรับผู้ปกครอง ครู และนักวิชาชีพต่างๆ ที่จะช่วยพัฒนาให้เด็กก้าวไปไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง (a head start and a leg up)

เนื่องจากพัฒนาการเคลื่อนไหวในช่วงต้นของชีวิตคือปัจจัยที่สำคัญสำหรับพื้นฐานร่างกาย อารมณ์ การเรียน และการเรียนรู้ด้านอื่นๆ ในหนังสือจะประกอบด้วยโปรแกรมจำนวน 60 กิจกรรม ที่ง่าย และสนุกสำหรับการพัฒนาเด็กคุณจะพบว่ากิจกรรมง่ายๆ อย่าง skipping, rolling, balancing, และ jumping สามารถเปลี่ยนแปรงชีวิตของเด็กได้


Sensational Kids

เด็กอย่างน้อย 1 ใน 20 คน จะพบภาวะความบกพร่องในการบูรณาการประสาทความรู้สึก Sensory Processing Disorder (SPD) โดยเด็กจะมีความยากลำบากในการจัดการกับข้อมูลความรู้สึกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การรับรส การสัมผัส การได้ยิน การมองเห็น การรับกลิ่น การเคลื่อนไหวและการรับรู้ส่วนต่างๆ ของร่างกาย (body awareness) ซึ่งแตกต่างจากเด็กวัยเดียวกัน และจะส่งผลกระทบต่อพัฒนาการทางสังคม อารมณ์ หรือการเรียนของเด็ก

Sensory Integration : Addressing Learning Difference

รายละเอียดหนังสือ

กล่าวถึงความต้องการพิเศษของเด็กที่มีปัญหาในการบูรณาการประสาทความรู้สึก “sensory integration dysfunction” และแนวทางในการปฏิบัติต่างๆ เพื่อช่วยให้ครูสามารถสังเกตและเข้าใจเด็กที่มีปัญหากับข้อมูลความรู้สึกต่างๆ เข้าใจถึงปัญหาพื้นฐานของเด็ก เช่น การตอบสนองที่มากหรือน้อยเกินไปต่อการสัมผัสและการเคลื่อนไหว (hypersensitivity or hyposensitivity to touch and movement) และมีคำแนะนำในการจัดการกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษต่างๆ ซึ่งรวมถึงเด็กที่มีปัญหาการทรงตัว ทำอะไรเชื่องช้า มีความยากลำบากในการประสานสัมพันธ์ของกล้ามเนื้อ เด็กซนอยู่ไม่นิ่ง (excessive restlessness) มีปัญหากล้ามเนื้อมัดเล็ก มีปัญหาสมาธิ มีปัญหาพฤติกรรมและการเรียนรู้ กล้ามเนื้อแขนขาไม่มีแรง หรือเด็กที่มีปัญหาการควบคุมสหสัมพันธ์ระหว่างร่างกายทั้งสองซีก ทั้งนี้ความร่วมมือกันระกว่างนักกิจกรรมบำบัดและครูร่วมกันจะช่วยการพัฒนาเด็กเกิดประสิทธิภาพสูงสุดHelping Hyperactive Kids- A Sensory Integration Approach

รายละเอียดหนังสือ

หนังสือ Helping hyperactive Kids ได้กล่าวถึงหลักการบูรณาการประสาทความรู้สึก หรือ sensory integration ที่ใช้ในเด็ก Hyperactive โดยคุณ Lynn J. Horowitz and Cecile ได้เขียนหนังสือให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจแบบแผนของพฤติกรรม และปัจจัยที่อาจส่งผลให้เด็กมีภาวะซนอยู่ไม่นิ่ง hyperactive ในหนังสือยังกล่าวถึงการทำงานของสมองที่ช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับระบบประสาทการปรับสมดุลของร่างกาย (Vestibular system) การสัมผัสการได้ยิน การมองเห็น การรู้สึกด้านอารมณ์ การรับรู้รสชาติ และการรับกลิ่น

วัตถุประสงค์และกระบวนการบำบัดได้คำนึงถึงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่จะทำให้เกิดผลสำริด อยู่ในบริบทของการเล่น และการบำบัดที่มีโครงสร้างเป้าหมายที่ชัดเจน

วิธีการจัดการเด็กซนอยู่ไม่นิ่ง hyperactive child ได้ออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ปกครองสื่อสาร จัดการ และช่วยให้เด็กอยู่ในภาวะสงบ รวมถึงวิธีการต่อรองกับเด็กในห้องเรียน และในบทท้ายได้บรรจุแบบสอบถามสำหรับผู้ปกครอง เพื่อช่วยให้เข้าใจกระบวนการ sensory processing problem ที่เกิดขึ้นกับเด็ก หนังสือเล่มนี้ยังได้เสนอแนวทางแก้ไขสำหรับเด็กโดยไม่ต้องพึ่งยา โดยการใช้กิจกรรมต่างๆ เข้าช่วย และยังกล่าวถึงเทคนิคในการจัดการกับเด็กที่มีปัญหาการเรียนรู้ด้วย learning disabilities (Richard R. Blake for Reader Views)


.

How Does Your Engine Run

รายละเอียดหนังสือ

คู่มือเล่มนี้มีเนื้อหามาจากบทแรกของหนังสือ the Leader’s Guide เป็นการกล่าวถึงภาพรวมของโปรแกรมต่างๆ ที่ครูสามารถสื่อสารให้ผู้ปกครองเข้าใจถึงแนวคิดการปรับระดับความตื่นตัว (Alert program) ที่ใช้อยู่ในโรงเรียน และในทางกลับกัน ผู้ปกครองก็สามารถใช้เป็นข้อมูลในการสื่อสารให้ครูรู้ว่าเด็กเป็นอย่างไรขณะอยู่ที่บ้าน หรือนักกิจกรรมบำบัดอาจให้หนังสือเล่มนี้แก่ผู้ปกครองเข้าใจถึงกระบวนการบำบัด Alert Program concepts


view

 หน้าแรก

 บทความ

 เว็บบอร์ด

 รวมรูปภาพ

 ติดต่อเรา

view